투자소식

Tiếp tục đón 03 dự án mới, KCN, KKT Hải Phòng vẫn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư

Tiếp tục đón 03 dự án mới, KCN, KKT Hải Phòng vẫn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư

Ngày đăng: 22/11/2016

Năm 2016, cùng với việc dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào Hải Phòng liên tục gia tăng thì cũng đã có sự dịch chuyển đáng kể một lượng lớn dòng vốn đầu tư trong nước (DDI). Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn khu kinh tế, khu công nghiệp Hải Phòng đã thu hút 07 dự án DDI cấp mới với tổng mức vốn đầu tư là 1.120 tỷ đồng, có 02 lượt dự án vốn đầu tư trong nước điều chỉnh chỉnh tăng tổng vốn đầu tư với số vốn tăng thêm 466 tỷ đồng và thu hút 23 dự án FDI cấp mới với tổng mức vốn đầu tư lên đến 2,434 tỷ USD, đồng thời có 25 lượt dự án điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư với số vốn tăng thêm 304,36 triệu USD, trở thành địa phương dẫn đầu của cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

[...]
KCN Nam Cầu Kiền đón thêm dự án mới của nhà đầu tư Hồng Kông

KCN Nam Cầu Kiền đón thêm dự án mới của nhà đầu tư Hồng Kông

Ngày đăng: 11/11/2016

Ngày 09/11/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư HK Unified Chemical Factory Limited (Hồng Kông) thực hiện “Dự án đầu tư sản xuất keo Toong I Việt Nam” tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

[...]
Dự án dịch vụ Serveone (Việt Nam) tại KCN Tràng Duệ điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư

Dự án dịch vụ Serveone (Việt Nam) tại KCN Tràng Duệ điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư

Ngày đăng: 9/11/2016

Ngày 07/11/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho “Dự án dịch vụ Serveone (Việt Nam)” của nhà đầu tư Serveone Co., Ltd. (Hàn Quốc), chứng nhận về việc điều chỉnh tổng vốn đầu tư thực hiện dự án tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng

[...]
Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Nam Đình Vũ (khu I) được cấp Giấy CNĐKĐT

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Nam Đình Vũ (khu I) được cấp Giấy CNĐKĐT

Ngày đăng: 21/10/2016

Ngày 20/10/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Xử lý môi trường Nam Việt (nhà đầu tư trong nước) thực hiện “Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Nam Đình Vũ (Khu 1)” tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1), phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

[...]
Điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư cho dự án FDI trong KCN Tràng Duệ

Điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư cho dự án FDI trong KCN Tràng Duệ

Ngày đăng: 21/10/2016

Ngày 20/10/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho dự án “Nhà máy Dongdo Electronics Hải Phòng” của nhà đầu tư Dongdo Electronics Corporation (Hàn Quốc), chứng nhận về việc điều chỉnh vốn đầu tư, vốn góp và tiến độ thực hiện dự án tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

[...]
Điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư cho dự án trong Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP  Hải Phòng

Điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư cho dự án trong Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng

Ngày đăng: 3/10/2016

Ngày 23/9/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho “Dự án sản xuất bao bì, vật liệu đóng gói của Wako & Ueno Hải Phòng” của nhà đầu tư Công ty TNHH Wako & Ueno Hải Phòng, chứng nhận về việc điều chỉnh thông tin nhà đầu tư, tăng tổng vốn đầu tư.

[...]
Khu công nghiệp, Khu kinh tế Hải Phòng tiếp tục đón 02 dự án mới

Khu công nghiệp, Khu kinh tế Hải Phòng tiếp tục đón 02 dự án mới

Ngày đăng: 30/9/2016

Ngày 23/9/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của nhà đầu tư Hàn Quốc (FDI) tại Khu công nghiệp Đình Vũ và 01 dự án có vốn đầu tư trong nước (DDI) tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

[...]
Dự án OHSUNG VINA tại KCN Tràng Duệ

Dự án OHSUNG VINA tại KCN Tràng Duệ

Ngày đăng: 29/9/2016

Ngày 16/9/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư Ohsung Display Co., Ltd. (Hàn Quốc) để thực hiện “Ohsung Vina” tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

[...]
Khu công nghiệp MP Đình Vũ đón dự án đầu tư mới

Khu công nghiệp MP Đình Vũ đón dự án đầu tư mới

Ngày đăng: 15/9/2016

Ngày 09/9/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng và dịch vụ Đình Vũ, Công ty cổ phần Logistic Greenlink, Heung-A Shipping Co., Ltd. và các cá nhân nhà đầu thực hiện “Dự án kinh doanh kho bãi và dịch vụ Logistics” tại Khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

[...]
Khu công nghiệp Tràng Duệ đón thêm dự án mới của nhà đầu tư Hàn Quốc

Khu công nghiệp Tràng Duệ đón thêm dự án mới của nhà đầu tư Hàn Quốc

Ngày đăng: 8/9/2016

Ngày 01/9/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư LG Innotek Co., Ltd. (Hàn Quốc) để thực hiện “Dự án nhà máy LG Innotek Hải Phòng” tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

[...]
Dự án ICD Quảng Bình - Đình Vũ tại KCN Đình Vũ điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư 466 tỷ đồng

Dự án ICD Quảng Bình - Đình Vũ tại KCN Đình Vũ điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư 466 tỷ đồng

Ngày đăng: 8/9/2016

Ngày 30/8/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh dự án “ICD Quảng Bình - Đình Vũ” cho nhà đầu tư Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (nhà đầu tư trong nước), chứng nhận về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm, diện tích, tăng vốn đầu tư, vốn góp và tiến độ thực hiện dự án tại Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

[...]
Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư gần 70 triệu USD cho dự án trong KCN Nomura - Hải Phòng

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư gần 70 triệu USD cho dự án trong KCN Nomura - Hải Phòng

Ngày đăng: 1/9/2016

Ngày 26/8/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho “Dự án sản xuất phụ tùng ô tô” của nhà đầu tư Toyoda Gosei Co., Ltd. và Toyoda Tsusho Corporation (Nhật Bản), chứng nhận về việc điều chỉnh người đại diện theo pháp luật nhà đầu tư, tăng quy mô và tăng vốn đầu tư từ gần 75 triệu USD lên 140 triệu USD để thực hiện dự án tại Khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

[...]
vietinbank Namdinhvu Airtec