BQL dự án đầu tư hạ tầng KKT tổ chức Đại hội chi bộ thiết thực, hiệu quả, thành công

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; căn cứ Thông tri số 18-TT/TU ngày 31/7/2014 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020); thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ Khu kinh tế Hải Phòng về tổ chức Đại hội Chi bộ, ngày 15/4/2015 tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Chi bộ Ban Quản lý Dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Hải Phòng đã tổ chức trọng thể Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017. 

Nghi thức chào cờ trang trọng tại Đại hội

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Về dự Đại hội có đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khu kinh tế; các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các Ban Xây dựng Đảng của Thành uỷ, Văn phòng Thành uỷ cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khu kinh tế; các đồng chí Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khu kinh tế. Về phía Chi bộ Ban Quản lý Dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Hải Phòng có đồng chí Trịnh Văn Dần - Bí Thư Chi bộ, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án, Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý dự án cùng toàn thể các đồng chí đảng viên của Chi bộ.

Quang cảnh Đại hội

Đầu nhiệm kỳ 2012-2015, toàn Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Hải Phòng có 07 đảng viên với 01 bí thư, trong đó có 06 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị. Đến nay, số đảng viên của Chi bộ đã tăng lên con số 15 đảng viên gồm 13 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị. Trong đó, 100% đảng viên có trình độ Đại học (03 đồng chí trình độ trên Đại học); 100% đảng viên đã được đào tạo lý luận chính trị (13 đồng chí trình độ sơ cấp và 02 đồng chí trình độ cao cấp). Chi bộ đã cử và tạo điều kiện cho 01 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng chuyên viên chính, 01 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng chuyên viên, 03 đồng chí đi học lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính, 05 quần chúng ưu tú đi học lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng”, 05 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng đảng viên mới và liên tục cử các cán bộ đi học, cập nhật các lĩnh vực chuyên môn, 13 đồng chí học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu. Tất cả các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều có quan điểm nhận thức sâu sắc, tự giác, gương mẫu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chất lượng và hiệu quả của việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên ngày được nâng cao, uy tín và vị trí của Chi bộ, Ban Quản lý Dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế ngày càng được khẳng định. 

Một số đảng viên trình bày tham luận tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt khó khăn của toàn thể cán bộ, đảng viên, Chi bộ Ban Quản lý Dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế đã hoàn thành chương trình mục tiêu, nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2012-2015, đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội, chuyên môn, nghiệp vụ. Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đã xây dựng xong, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 12/2013 đối với Dự án đầu tư xây dựng đường trục chính giao thông nối Khu công nghiệp Đình Vũ với Khu công nghiệp Nam Đình Vũ; hoàn thành Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng đến năm 2025, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 03/10/2012; đã hoàn thành cắm mốc chỉ giới quy hoạch ngoài thực địa. Hiện nay, Ban Quản lý dự án Đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Hải Phòng được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng giao nhiệm vụ triển khai và chuẩn bị thực hiện nhiều dự án lớn, trọng điểm, cấp bách của thành phố trong Khu kinh tế Đình Vũ- Cát Hải như dự án đầu tư xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính Tây Nam, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục giao thông khu đô thị công nghiệp Bến Rừng, dự án đầu đầu tư xây dưng khu tái định cư Cát Hải, Bến Rừng...

Để tăng cường vai trò lãnh đạo của Chi bộ đối với các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội, Chi bộ đã lãnh đạo Công đoàn thực hiện chương trình công tác hàng năm, quan tâm tới đời sống và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, tích cực giới thiệu 05 đoàn viên ưu tú đi học lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng”. Chi Đoàn Thanh niên Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng khu kinh tế cũng được thành lập, công tác xây dựng tổ chức Đoàn, bồi dưỡng phát triển đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng được quan tâm chỉ đạo sâu sát. Để các tổ chức chính trị - xã hội trên hoạt động hiệu quả, Chi bộ xác định công tác giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, trật tự an toàn đơn vị là một trong những công tác trọng tâm, quan trọng.

Đồng chí Trịnh Văn Dần - Bí Thư Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án, Chủ tịch Công đoàn Ban Quản lý dự án trình bày Báo cáo chính trị của Chi bộ

Tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, Chi bộ đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, kiểm điểm cấp ủy với thái độ nghiêm túc, kiên quyết; đánh giá toàn diện và đúng mức kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục. Đại hội cũng đã thông qua 04 tham luận về nâng cao năng lực Quản lý dự án; thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng kỹ thuật có hiệu quả; nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn thể; hoàn thiện công tác tổ chức, chuẩn hóa công tác văn thư nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở đó, với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo”, Chi bộ đã trưng cầu ý kiến của các đảng viên tham dự Đại hội, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp cơ bản của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 trên các mặt chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với đường lối, quan điểm của Đảng, tình hình cụ thể của Chi bộ.

Đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khu kinh tế chỉ đạo tại Đại hội

Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Hải Phòng cũng đã nghiên cứu Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng, Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khu kinh tế và góp ý về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng lần thứ 3 nhiệm kỳ 2015-2020. Các ý kiến tổng hợp được xây dựng trên tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, đảm bảo dân chủ và có giá trị thiết thực.

Nghi thức bầu cử dân chủ, nghiêm túc

Ban Chấp hành Chi bộ Ban Quản lý Dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Hải Phòng nhiệm kỳ 2015-2017 ra mắt Đại hội

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu ra Chi ủy của Chi bộ gồm 03 đồng chí là những đảng viên tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có trình độ, năng lực, có tư duy đổi mới, khả năng đoàn kết, quy tụ, khả năng nắm bắt, dự báo tình hình, cụ thể hoá quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các chủ trương, nghị quyết của Đảng vận dụng vào thực tiễn công tác lãnh đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là xây dựng chi bộ thực sự trong sạch,vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Giám đốc Ban Quản lý dự án được bầu vào chức danh Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017; đồng chí Trịnh Văn Dần - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án, Chủ tịch Công đoàn Ban Quản lý dự án được bầu vào chức danh Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017, Giám đốc Ban Quản lý dự án tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy Khu kinh tế

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khu kinh tế thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khu kinh tế chúc mừng các đồng chí đã được tin tưởng bầu vào các vị trí quan trọng trong Chi bộ, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đồng thời chỉ ra một số hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo cần khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Đồng chí nhấn mạnh, Ban Chấp hành Chi bộ là lực lượng quyết định sự thành công của Chi bộ vì vậy cần nêu cao tính tiền phong gương mẫu, ý thức trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, chủ động, năng động, sáng tạo, lãnh đạo toàn Chi bộ vượt qua khó khăn thách thức, ra sức thi đua lao động, sản xuất, công tác và học tập, giành nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ Khu kinh tế nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí cũng nhắc nhở Ban Chấp hành Chi bộ cần tạo mối quan hệ, tranh thủ sự hỗ trợ của các phòng, ban trong Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng để tập trung khai thác hiệu quả các dự án đã đi vào hoạt động, đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai. Bên cạnh đó, đồng chí nhắc nhở Chi bộ thường xuyên theo dõi tình hình đảng viên, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi tiêu cực; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên.

Tiết mục văn nghệ biểu diễn “Bài ca Khu kinh tế Hải Phòng” - Lời: Phạm Thuyên, nhạc: An Thuyên - Biểu tượng đẹp về các khu công nghiệp, khu kinh tế Hải Phòng.

Đại hội Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng khu kinh tế Hải Phòng Khóa II, nhiệm kỳ 2015-2017 là Đại hội điểm đầu tiên của Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng. Sau một thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ, Đại hội đã thành công tốt đẹp, là phần thưởng tinh thần, giúp cổ vũ, động viên các cán bộ, đảng viên, viên chức, nhân viên Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng khu kinh tế tiếp tục tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, tập thể lao động xuất sắc, tổ chức đoàn thể vững mạnh góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch của Chi bộ trong giai đoạn mới. Thông qua Đại hội Chi bộ kiểu mẫu và điển hình này, các Chi bộ khác trong Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng sẽ học tập, rút kinh nghiệm để phấn đấu xây dựng tổ chức Chi bộ ngày càng lớn mạnh, tổ chức các Đại hội Chi bộ thiết thực, hiệu quả cũng như trở thành các Chi bộ kiểu mẫu trong và ngoài Đảng bộ./.

Thực hiện: Thu Hiền - Trung tâm Xúc tiến đầu tư

Share:

vietinbank Namdinhvu Airtec