Cấp Giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài

 

Trình tự thực hiện:                                                                

+ Bước 1: Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng;

+ Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hướng dẫn, kiểm tra, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, ghi “Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả”; chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Ban phân công thụ lý;

+ Bước 3: Phòng Quản lý Lao động thực hiện TTHC, trình lãnh đạo Ban duyệt, cấp giấy phép;

+ Bước 4: Đại diện doanh nghiệp nhận kết quả tại Văn phòng Ban quản lý.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng  
Thành phần, số lượng hồ sơ:

01 bộ hồ sơ gồm:       

1.1. Văn bản đề nghị (Theo mẫu)

1.2. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở VN theo quy định của Bộ Y tế

1.3. Lý lịch tư pháp (3 trường hợp)

- Đã cư trú tại VN: Phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cấp và Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

   - Đang cư trú tại VN: Phiếu lý lịch tư pháp do Sở tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp và Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

- Chưa từng cư trú tại VN: Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

1.4. Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

- Trường hợp người nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành thì phải có một trong các giấy tờ sau:

+ Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành gồm: giấy phép lao động hoặc hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm có xác định người lao động nước ngoài đó đã làm việc ở vị trí quản lý, giám đốc điều hành;

 + Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà người lao động nước ngoài đó đã từng làm việc xác nhận.

- Trường hợp người nước ngoài là chuyên gia thì phải có một trong các giấy tờ sau:

 + Giấy tờ chứng minh là người lao động nước ngoài có trình độ kỹ sư, cử nhân trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 05 năm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam;

 + Văn bản xác nhận là chuyên gia do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp tại nước ngoài công nhận.

- Trường hợp người nước ngoài là lao động kỹ thuật thì phải có 

các giấy tờ sau:

  + Giấy tờ chứng minh hoặc văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp tại nước ngoài về việc đã được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật với thời gian ít nhất 01 năm;

   + Giấy tờ chứng minh đã có ít nhất 03 năm làm việc trong chuyên ngành kỹ thuật được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam.

1.5. Văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài của Chủ tịch UBND cấp tỉnh

1.6. 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

1.7. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

1.8. Trường hợp người nước ngoài di chuyển nội bộ; nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng; nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật thì phải có một trong các giấy tờ sau: 

- Hợp đồng lao động;

          - Văn bản xác nhận của người sử dụng lao động;

          - Quyết định tuyển dụng người lao động nước ngoài;

          - Giấy chứng nhận nộp thuế hoặc bảo hiểm của người lao động nước ngoài.

* Các giấy tờ ở mục 1.2, 1.3, 1.4 phải được hợp pháp hóa lãnh sự sau đó dịch công chứng sang tiếng Việt; mục 1.8 phải được dịch công chứng sang tiếng Việt

Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Quản lý Lao động

+ Cơ quan phối hợp:  Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Công An Xuất nhập cảnh.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép                                

Lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép lao động: 600.000 đồng/người
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đề nghị cấp GPLĐ cho lao động là người nước ngoài  
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Người nước ngoài phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;

+ Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Bộ luật Lao động;

+ Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Share:

vietinbank Namdinhvu Airtec