Cấp lại Giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài

 

Trình tự thực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                   

+ Bước 1: Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng;

+ Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hướng dẫn, kiểm tra, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, ghi “Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả”; chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Ban phân công thụ lý;

+ Bước 3: Phòng Quản lý Lao động thực hiện TTHC, trình lãnh đạo Ban duyệt, cấp giấy phép;

+ Bước 4: Đại diện doanh nghiệp nhận kết quả tại Văn phòng Ban quản lý.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng  
Thành phần, số lượng hồ sơ:

01 bộ hồ sơ gồm:       

1.1. Văn bản đề nghị cấp lại theo mẫu số 8

1.2. 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

1.3. Các giấy tờ kèm theo:

- Trường hợp GPLĐ  bị mất, bị hỏng thì phải có các giấy tờ sau:

 + Bản sao hộ chiếu

 + Văn bản giải trình và được người sử dụng lao động xác nhận.

- Trường hợp thay đổi nội dung ghi trên GPLĐ đã cấp: họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; địa điểm làm việc (Địa điểm làm việc ghi trên giấy phép lao động là địa chỉ nơi người lao động nước ngoài làm việc. Thay đổi địa chỉ làm việc ghi trên giấy phép lao động là việc người lao động nước ngoài được cử, điều động hoặc biệt phái đến làm việc toàn bộ thời gian tại chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc cơ sở khác của người sử dụng lao động tại cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.) thì phải có các giấy tờ sau:

 + Bản sao hộ chiếu

 + Giấy phép lao động đã được cấp.

- Trường hợp GPLĐ hết hạn thì phải có các giấy tờ sau:

+ GPLĐ đã được cấp (còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 15 ngày trước ngày GPLĐ đã được cấp hết hạn)

+ Giấy chứng nhận sức khỏe

 + Văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

 + Một trong các giấy tờ sau:

` Văn bản của phía nước ngoài cử người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

 ` Hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

` Hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài hoặc văn bản chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục đàm phán cung cấp dịch vụ tại Việt Nam;

` Giấy chứng nhận tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

` Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc tại tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam;

` Văn bản của một nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó;

` Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

* Các giấy tờ nêu trên phải được dịch công chứng sang tiếng Việt.

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Quản lý Lao động

+ Cơ quan phối hợp:  Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Công An Xuất nhập cảnh.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép
Lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép lao động: 450.000 đồng/người
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đề nghị cấp lại GPLĐ cho lao động là người nước ngoài  
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Giấy phép lao động bị mất, bị hỏng;

+ Thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động đã cấp;

+ Giấy phép lao động hết hạn.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Bộ luật Lao động;

+ Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Share:

vietinbank Namdinhvu Airtec