Công văn số 1817/BQL-ĐT ngày 22/9/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc tiến hành khảo sát để “Triển khai sáng kiến KCN sinh thái hướng tới mô hình KCN bền vững tại Việt Nam”

Kính gửi: Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Đình Vũ.            

 

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 7578/BKHĐT-QLKKT ngày 19/9/2017 về việc thu thập thông tin tham gia giai đoạn 2 của Dự án “Triển khai sáng kiến KCN sinh thái hướng tới mô hình KCN bền vững tại Việt Nam”.

Để đánh giá mức độ sẵn sàng tham gia Dự án của các doanh nghiệp trong KCN Đình Vũ; Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng sẽ kết hợp cùng đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Công ty về hiểu biết và mức độ quan tâm về mô hình KCN sinh thái của Công ty. 

Để buổi làm việc đạt kết quả Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng gửi kèm công văn này:

- Nội dung buổi làm việc: theo phiếu khảo sát.

- Thời gian làm việc: theo danh sách.

 Đề nghị Quý công ty sắp xếp thời gian để buổi làm việc đạt hiệu quả. Mọi thắc mắc xin liên hệ đầu mối Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Bà Nguyễn Trâm Anh

Điện thoại : 0983.710.218

Email : tramanhanh@gmail.com.

Vui lòng nhấn vào đây để tải công văn số 1817/ BQL-ĐT và Khảo sát thông tin về Khu công nghiệp sinh thái./.

Share:

vietinbank Namdinhvu Airtec