Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng trao tặng huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng

Thực hiện Chương trình công tác năm 2011; Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về việc tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên; Vào cuối tháng 7 vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ KKT Hải Phòng đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Thuyên- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý KKT Hải Phòng; đồng chí Đoàn Đức Luyện- Nguyên Phó tổng giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần KCN Đình Vũ. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Anh Điền- Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Phạm Thuyên- Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Quản lý KKT Hải Phòng; đồng chí Mai Xuân Hoà- Bí thư Đảng uỷ KKT, Phó trưởng Ban Quản lý KKT Hải Phòng; đồng chí Vũ Đình Tới- Phó trưởng ban thường trực Ban Quản lý KKT Hải Phòng; cùng toàn thể CBCC của Ban Quản lý KKT Hải Phòng... 

Tại buổi Lễ, đồng chí Dương Anh Điền- Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố đã long trọng trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí đồng chí Phạm Thuyên- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý KKT Hải Phòng; và Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đoàn Đức Luyện- Nguyên Phó tổng giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần KCN Đình Vũ. 

Trong 6 tháng đầu năm 2011, Đảng uỷ KKT Hải Phòng đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI của Đảng; Tổ chức tốt Hội nghị thông tin tình hình thời sự chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng của thế giới, khu vực và của đất nước trong 3 tháng đầu năm 2011 cho toàn đảng bộ. Đảng ủy KKT Hải Phòng chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2011; tham gia với Thủ trưởng cơ quan Ban quản lý Khu kinh tế bổ nhiệm một số chức danh cán bộ chủ chốt của Ban quản lý. Đảng ủy KKT Hải Phòng đã lãnh đạo Công đoàn, các tổ chức đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Chi hội thanh niên đẩy mạnh các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ chính trị của Ban quản lý KKT. 

Theo đó, Đảng uỷ KKT Hải Phòng đã xác định phương hướng, nhiệm vụ triển khai 6 tháng cuối năm: Tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị học tập, tuyên truyền và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội lần thứ II Đảng bộ Khu kinh tế; xây dựng Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết nói trên cho toàn Đảng bộ, đến Chi bộ và từng đảng viên; Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, trường học ngoài công lập; phấn đấu phát triển 3 tổ chức Đảng trực thuộc tại các doanh nghiệp ./. 

 

Share:

vietinbank Namdinhvu Airtec