Đảng bộ KKT Hải Phòng tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 29-QĐ/TW, Quy định số 30-QĐ/TW và Hướng dẫn 01-HD/TW của Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng; Thực hiện kế hoạch quán triệt các Quy định của Trung ương của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Ngày 23/11/2016, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 29- QĐ/TW, Quy định số 30-QĐ/TW về quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW của Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng tại Hội trường Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị đồng chí Vũ Hữu Cần - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hải Phòng; đồng chí Đoàn Văn Roanh - Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 Ủy viên Ủy ban kiểm tra Thành ủy; đồng chí Lê Thanh Nhã - Trưởng phòng Tổ chức Đảng và Đảng viên của Ban Tổ chức Thành ủy và toàn thể đảng viên của Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. 

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Nhã - Trưởng phòng Tổ chức Đảng và Đảng viên của Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng đã quán triệt Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 Quy định thi hành Điều lệ Đảng, đồng chí quán triệt những điểm mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng như số 01-HD/TW của Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Đối với Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 Thi hành Điều lệ Đảng, đồng chí quán triệt những điểm mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng như: Quyền của đảng viên trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng thực hiện theo Quy định của Ban Chấp hành Trung ương thay cho thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị; quy định chuyển sinh hoạt đảng chính thức; nội dung khiếu nại về việc xóa tên đảng viên, quy định mới nêu rõ trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định xóa tên, đảng viên có quyền khiếu nại với cấp ủy cấp trên cho đến Ban Bí thư Trung ương Đảng (thay vì khiếu nại cho đến Ban Chấp hành Trung ương như trước)... Một số vấn đề cụ thể trong Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Điều lệ Đảng như: Tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng ở một số trường hợp đặc biệt; Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thủ tục xem xét kết nạp đảng viên (kể cả kết nạp lại); hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức (kể cả kết nạp lại); quản lý hồ sơ đảng viên; giải quyết việc thay đổi họ tên và ngày tháng năm sinh; chuyển sinh hoạt đảng; xóa tên đảng viên trong danh sách đảng viên và đảng viên xin ra khỏi Đảng…

Tiếp theo, đồng chí Vũ Hữu Cần - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy đã quán triệt Quy định số 30-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Cụ thể Quy định số 30-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng đã bổ sung hoạt động giám sát của Đảng đối với việc ban hành các văn bản có dấu hiệu trái với chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, quy định giám sát việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và chế độ công tác; giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của cấp ủy viên, cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý. Bên cạnh đó là việc thực hiện phân cấp trong giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng. Ban Bí thư là cấp giải quyết khiếu nại cuối cùng đối với hình thức kỷ luật khai trừ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cấp giải quyết cuối cùng đối với các hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, cách chức do cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương trở xuống quyết định. Đối với các hình thức kỷ luật do Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Chính trị quyết định thì Ban Chấp hành Trung ương là cấp giải quyết cuối cùng. Không giải quyết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ hoặc có tên nhưng đã được cấp có thẩm quyền kết luận là tố cáo lại nhưng không có thêm tài liệu, chứng cứ mới làm thay đổi bản chất vụ việc. Bổ sung về thời hiệu xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, bổ sung các hình thức trong việc bỏ phiếu xử lý kỷ luật. Công khai xin lỗi đảng viên và phục hồi các quyền lợi liên quan đối với trường hợp bị kỷ luật sai, kỷ luật oan... Đây là những vấn đề cơ bản, quan trọng, mang tính nguyên tắc của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Thành - Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các đảng viên tham dự để Hội nghị hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra. Bí thư Đảng ủy cũng yêu cầu, sau Hội nghị này, các chi bộ đảng trực thuộc kịp thời triển khai việc học tập, quán triệt đến tất cả đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng chi bộ./.

Thực hiện: Trung tâm Thông tin - tư vấn dịch vụ kỹ thuật công nghiệp và môi trường

Share:

vietinbank Namdinhvu Airtec