Đảng ủy KKT Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2016 và Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác QH Ban chấp hành Đảng bộ KKT giai đoạn 2020 - 2025

Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương và Công văn số 548-CV/BTCTU ngày 15/7/2016 của Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Chương trình công tác năm 2016 của Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng. Ngày 13/10/2016, tại Phòng Hội thảo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2016 và Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khu kinh tế giai đoạn 2020-2025. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Tiến - Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng; đồng chí Nguyễn Công Thành - Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và Bí thư các chi bộ trực thuộc.  

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo của Ban tổ chức Đảng ủy 9 tháng đầu năm 2016, Đảng ủy và Ban Quản lý đạt được những kết quả quan trọng đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố:

- Từ đầu năm đến ngày 30/9/2016, các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thu hút được 21 dự án FDI cấp mới với số vốn 2,432 tỷ USD; đồng thời có 21 lượt dự án FDI điều chỉnh chỉnh tăng vốn với số vốn tăng thêm 297,86 triệu USD; tổng vốn thu hút 2,729 tỷ USD; gấp hơn 6 lần cùng kỳ 2015, vượt 52% so với kế hoạch dự kiến (dự kiến cả năm thu hút 1,8 tỷ USD). Vốn thực hiện của các dự án FDI thứ cấp trong 9 tháng ước đạt 500 triệu USD, bằng 135% so với cùng kỳ năm 2015.

Lũy kế đến ngày 30/9/2016, các khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút 224 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 10,646 tỷ USD; góp phần quan trọng đưa thành phố Hải Phòng xếp thứ 6 toàn quốc về thu hút vốn FDI. 

Trong 9 tháng đầu năm 2016, năm khởi đầu cho kế hoạch 5 năm (2016-2020), kết quả thu hút vốn đầu tư FDI vào khu công nghiệp, khu kinh tế đạt được rất khả quan, đặc biệt đã thu hút thành công dự án LG Display với vốn đầu tư 1,5 tỷ USD, dự án LG Innotek 550 triệu USD, dự án Flat 200 triệu USD góp phần quan trọng đưa thành phố Hải Phòng đứng đầu cả nước về kết quả thu hút vốn FDI năm 2016 đến thời điểm hiện tại.

Trong Đảng bộ chưa nhận thấy có hiện tượng, hay biểu hiện nào suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chưa có hiện tượng nào mà doanh nghiệp kêu ca phàn nàn là cán bộ đảng viên gây phiền hà…. Không có cán bộ, đảng viên hay đoàn viên, hội viên nào vi phạm kỷ luật. Hoạt động của Đảng ủy trong 9 tháng đầu năm 2016 dần đi vào nề nếp, dân chủ, các cuộc họp định kỳ và đột xuất được chuẩn bị nội dung đầy đủ, sát thực, đi vào cuộc sống. Các đồng chí Thường trực Đảng ủy nêu cao tinh thần gương mẫu, thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ đoàn kết, nhất trí từng bước lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ toàn diện, hiệu quả.


Đồng chí Nguyễn Công Thành - Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng phát biểu tại Hội nghi

Về phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016, toàn Đảng bộ quyết tâm thực hiện: Tồ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016, phát động phong trào thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới; Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Cố gắng trong 3 tháng cuối năm 2016 hoàn thành chỉ tiêu thành lập 02 tổ chức đảng và phát triển đảng viên theo yêu cầu của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 28 của Thành ủy và Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Khu kinh tế; Hoàn thành việc xây dựng quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý của Đảng bộ giai đoạn 2020-2025. Rà soát, bổ sung và phê duyệt quy hoạch các chức danh cấp ủy chi bộ trực thuộc giai đoạn 2017-2020; Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, hướng dẫn nhà đầu tư tìm hiểu về chính sách ưu đãi đầu tư vào khu kinh tế, các khu công nghiệp; tiếp tục thực hiện định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc; phấn đấu thu hút vốn FDI đạt 3 tỷ USD (vượt 67% kế hoạch năm) và hoàn thành kế hoạch thu hút vốn DDI là 10.000 tỷ VND; Hoàn thành việc rà soát, bổ sung thêm mới, hủy bỏ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý; Tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Quản lý với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan theo Quyết định số 891/2014/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế và tích cực tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.


Các đại biểu tham gia góp ý báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng
đầu năm, phương hương và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016 

Cũng tại Hội nghị, căn cứ hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ ; thực hiện Công văn số 548- CV/BTCTU ngày 15/7/2016 của Ban Tổ chức Thành ủy về việc quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý. Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng đã tiến hành công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý trong quy hoạch giai đoạn 2015-2020 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2020-2025. Với mục đích tạo sự chủ động, có tầm nhìn chiến lược trong công tác cán bộ; khắc phục tình trạng hẫng hụt trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục; chuẩn bị từ xa và tạo nguồn cán bộ làm căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị đảm bảo trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức... 


Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy bỏ phiếu thông qua danh sách nhân giới thiệu quy hoạch các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, chức danh Phó bí thư và Bí thư Đảng ủy giai đoạn 2020-2025.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đổi mới, Hội nghị hoàn thành tốt đẹp các nội dung, chương trình đề ra./.

Thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư

Share:

vietinbank Namdinhvu Airtec