Đảng ủy KKT Hải Phòng tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2016

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng, Đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, ngày 12/6/2016, tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng đã tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2016.

 Quang cảnh Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2016

Tham dự Lễ khai giảng lớp học có đồng chí Nguyễn Công Thành - Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng, đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng cùng 59 quần chúng ưu tú của các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khu kinh tế là học viên của lớp học.

Đồng chí Nguyễn Công Thành - Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng phát biểu khai giảng 

Tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2016 là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác phát triển Đảng nói riêng ở Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng. Thông qua việc tham gia lớp học, các học viên có điều kiện nâng cao nhận thức về tổ chức Đảng, bồi dưỡng lý tưởng, xây dựng động cơ đúng đắn, phương hướng phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư

Share:

vietinbank Namdinhvu Airtec