Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020

Ngày 09/12/2016, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3065/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020.

Vui lóng nhấn vào đây để tải file đính kèm

Share:

Dai Thang vietinbank Namdinhvu