Giới thiệu các kết luận, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI)

Sáng 12/9, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ  chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI).  Đồng chí Phạm Văn Vương- Phó trưởng ban thường trực tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị. Tới dự có đồng chí Trần Anh Tuấn- Phó bí thư thường trực Đảng ủy Khu kinh tế; Phạm Thị Hằng- Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

Đồng chí Phạm Văn Vương đã nêu bật mục tiêu, yêu cầu và phương pháp nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 trong Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng.

Nội dung học tập kết luận, nghị quyết Trung ương 5 tại hội nghị gồm có: Kết luận số 20-KL/TW về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992. Kết luận số 22-KL/TW về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kết luận số 21-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Kết luận số 23-KL/TW về “Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020”. Nghị quyết số 15-NQ/TW “Một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”.

Sau khi kết thúc hội nghị, các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi ủy trực thuộc Đảng ủy Khu kinh tế sẽ tiếp tục giới thiệu, quán triệt các kết luận, nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 đến đảng viên trong chi bộ; đồng thời triển khai những nội dung cần thực hiện, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả.

Share:

vietinbank Namdinhvu Airtec