Hội nghị báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị

Ngày 26/04/2014, đoàn khảo sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy do đồng chí Nguyễn Hữu Doãn - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy làm trưởng đoàn, cùng sự tham gia của các đồng chí Đinh Hồng Minh - Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Vũ Văn Thanh - Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Nguyễn Văn Nghinh - Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố; đồng chí Nguyễn Kim Phương - Trưởng Ban Biên tập Chuyên đề Văn hóa - Xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; đồng chí Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đã làm việc với Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng nghe báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về Xây dựng Đảng hiện nay”. Về phía Đảng ủy Khu kinh tế có đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Dương Thị Thùy Trang - Chánh văn phòng Đảng Ủy Khu kinh tế; các đồng chí Đảng ủy viên: đồng chí Nguyễn Tiến Đình, đồng chí Nguyễn Đình Yên, đồng chí Bùi Văn Thụ.

Quang cảnh hội nghị 

Đồng chí Dương Thị Thùy Trang - Chánh văn phòng Đảng ủy Khu kinh tế báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW sau 03 năm thực hiện và Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XI). Theo báo cáo, qua 03 năm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW, Đảng Ủy khu kinh tế đã và đang xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện nhiều hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW: Đảng ủy chỉ đạo căn cứ vào đặc điểm tình hình của các chi bộ, các tổ chức đoàn thể xây dựng và đưa ra những chuẩn mực đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, kết hợp với những chuẩn mực của cán bộ công chức, nội quy, quy định của cơ quan và các điều lệ các tổ chức đoàn thể gắn với công tác thi đua khen thưởng hàng năm; xây dựng tiêu chí chung về chuẩn mực đạo đức, lối sống, thực hiện phương châm làm việc “Nhiệt tình, sâu sát, hỗ trợ hiệu quả nhà đầu tư; thành công của doanh nghiệp là thành công của chúng ta”; Đảng ủy ban hành nghị quyết phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành chỉ đạo các cấp ủy chi bộ, tổ chức đoàn thể phân công nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên, hội viên và đoàn viên; chi bộ họp thường kỳ đều triển khai các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đảng ủy xác định bổ sung nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết toàn khóa nhiệm kỳ 2010 - 2015. Về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI): căn cứ 03 nội dung yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4, các ý kiến góp ý của tập thể, cá nhân, Ban Thường vụ Đảng ủy đã xây dựng báo cáo kiểm điểm, bám sát 03 nội dung của Nghị quyết Trung ương 4. Cuối năm 2012, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, kiểm điểm cá nhân dưới sự chỉ đạo của đồng chí Tổ trưởng tổ công tác chỉ đạo kiểm điểm của Thành ủy. Tập thể Ban Thường vụ đã thống nhất kết luận: Không có tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong tập thể Ban Thường vụ và từng thành viên. Tập thể Ban Thường vụ đã biểu quyết nhất trí 100% không có các vấn đề cần giao ủy ban kiểm tra hoặc các cơ quan chức năng thẩm tra, xác minh, làm rõ, không đặt ra vấn đề phải xem xét kỷ luật đối với tập thể và Ban Thường vụ. Bên cạnh đó, nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục các mặt hạn chế, tồn tại.

Báo cáo cũng đề cập đến những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị của Bộ chính trị, Nghị quyết của Trung ương năm 2014. Trong đó, xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm 2014 là: học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, gương mẫu; nêu cao trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Tập trung xây dựng, phát hiện các điển hình, tổ chức các hoạt động biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Việc thực hiện Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của Đảng Ủy Khu kinh tế Hải Phòng nhằm đẩy mạnh, tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức cho các bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng trong sạch, vững mạnh, bắt kịp nhu cầu phát triển của thời đại cũng như đáp ứng tốt những yêu cầu đối với đội ngũ Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới./.

Thực hiện: Quỳnh Mai - Trung tâm Xúc tiến đầu tư

Share:

vietinbank Namdinhvu Airtec