Hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 08/04/2014, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Đồng chí Trịnh Thị Kim Toan - Phó phòng lý luận chính trị - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng tới dự và trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề. Cùng tham dự chương trình có các đồng chí chuyên viên các ban của Thành ủy theo dõi hoạt động của Đảng bộ. Về phía Đảng bộ Khu kinh tế có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khu kinh tế, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế, lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế, các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khu kinh tế cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức cơ quan Ban Quản lý và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Quang cảnh Hội nghị 

Tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Kim Toan đã truyền đạt toàn bộ nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; sự cần thiết của học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Trịnh Thị Kim Toan – Phó phòng lý luận chính trị - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng trực tiếp truyền đạt nội dung Hội nghị

Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng đã có ý nghĩa tích cực, đóng góp quan trọng đối với mỗi cán bộ đảng viên, tạo động lực liên hệ, thực hành cụ thể trong công tác và sinh hoạt; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực, hiệu quả ở mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong cán bộ, đảng viên và quần chúng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

Thực hiện: Quỳnh Mai - Trung tâm Xúc tiến đầu tư

Share:

vietinbank Namdinhvu Airtec