Hội nghị quán triệt, học tập, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI

Thực hiện Kế hoạch số 47 - KH/TU ngày 17/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc tổ chức, học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các kết luận, chuyên đề, Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI; thực hiện chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng năm 2013; được sự chỉ đạo của đồng chí Phạm Thuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, trực tiếp phụ trách Đảng bộ Khu kinh tế, ngày 27/3/2013, tại phòng Hội thảo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI và thông tin tình hình thời sự Quý I năm 2013 tới toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, nhân viên Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. 

Đồng chí Nguyễn Quốc Doanh - Trưởng phòng Tuyên truyền - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, báo cáo viên cấp thành phố tham dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung chương trình.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Doanh giới thiệu chi tiết 05 chuyên đề về những kết luận và Nghị quyết của Hội nghị Trung ương VI. Bên cạnh đó, Hội nghị còn được cung cấp một số thông tin quan trọng về các vấn đề như: Đề án quy hoạch cán bộ, đề án thành lập Ban Kinh tế Trung ương của Bộ Chính trị, … Các vấn đề thời sự mới nhất và đang được quan tâm nhất cũng đã được đưa ra thảo luận sôi nổi.


Đồng chí Nguyễn Quốc Doanh tại Hội nghị 

Hội nghị đã góp phần tăng cường nhận thức cho mỗi cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức, học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các kết luận, chuyên đề, Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, biểu hiện lệch lạc trong nhận thức, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; làm tốt công tác tuyên truyền, củng cố niềm tin, biến quyết tâm chính trị thành hành động thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương VI./.

Thực hiện: Thu Hiền - Trung tâm Xúc tiến đầu tư

Share:

vietinbank Namdinhvu Airtec