Hội nghị quán triệt kế hoạch thực hiện chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Thông tri số 18-TT/TU và thông tin thời sự quý III năm 2014

Ngày 14/10/2014, được sự chỉ đạo của đồng chí Phạm Thuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, trực tiếp phụ trách Đảng bộ Khu kinh tế, tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Đảng ủy Khu kinh tế đã tổ chức Hội nghị quán triệt kế hoạch Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Thông tri số 18-TT/TU và thông tin tình hình thời sự quý III năm 2014. Tham gia Hội nghị có toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và các chi bộ thuộc Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng. 


Quang cảnh buổi Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khu kinh tế quán triệt kế hoạch Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 90-KH/TU ngày 29/9/2014 và Thông tri số 18-TT/TU ngày 31/7/2014 của Ban Thường vụ Thành uỷ về Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu thành phố. Cũng trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Doanh - Trưởng phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, báo cáo viên cấp thành phố đã trực tiếp truyền đạt những nội dung nổi bật của tình hình thời sự trong nước và quốc tế trong quý III năm 2014, điển hình như tình hình, kết quả hoạt động đối ngoại của Đảng và nhà nước trong 9 tháng vừa qua. 


Đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khu kinh tế truyền đạt nội dung chương trình Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Quốc Doanh - Trưởng phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, báo cáo viên cấp thành phố thông tin về tình hình thời sự quý III/2014

Việc tổ chức Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn, qua đó, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội, các cấp ủy lãnh đạo từng đơn vị sẽ chỉ đạo cán bộ, đảng viên tập trung hoàn thành nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác tư tưởng trong Đảng bộ, chi bộ, đồng thời đề ra kế hoạch, chương trình hành động nhằm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội cũng như đảm bảo việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp đúng tiến độ thời gian, an toàn, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả./.


Thực hiện: Thùy Linh - Trung tâm Xúc tiến đầu tư

Share:

vietinbank Namdinhvu Airtec