Hội nghị quán triệt, triển khai các Kết luận, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương (khóa XI) và Kết luận số 72 của Bộ chính trị

Ngày 26/02/2014, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các Kết luận, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương (khóa XI) và Kết luận số 72 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX "Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Quang cảnh Hội nghị

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Thuyên - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế. Đồng chí Lê Vũ Thành - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy trực tiếp truyền đạt các nội dung chương trình. Hội nghị còn có sự tham dự của các đồng chí chuyên viên Thành ủy theo dõi hoạt động xây dựng Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khu kinh tế, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế, lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế, các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành, Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khu kinh tế cùng toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Ban Quản lý và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Đồng chí Lê Vũ Thành - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy trực tiếp truyền đạt các nội dung chương trình

Trong thời gian Hội nghị, toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đã được truyền đạt và định hướng nghiên cứu các chuyên đề về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi năm 2013; Kết luận số 72 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX "Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014”, “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”…

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Trần Anh Tuấn phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Việc vận dụng có hiệu quả và đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống là trách nhiệm chung của các Đảng viên. Vì vậy, đồng chí yêu cầu các Chi bộ trực thuộc cần xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện những nội dung mà Nghị quyết lần này yêu cầu./.

Thực hiện: Thu Hiền - Trung tâm Xúc tiến đầu tư

Share:

vietinbank Namdinhvu Airtec