Kết nạp đảng viên mới đợt 26/3/2012

Vào trung tuần tháng 3/2012, tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho các quần chúng ưu tú có thành tích xuất sắc trong hoạt động đoàn và công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Mai Xuân Hòa- Bí thư Đảng ủy KKTHP, Phó trưởng ban BQLKKTHP; đồng chí Vũ Đình Tới- Phó trưởng ban BQLKKTHP, các đảng viên và các quần chúng ưu tú là đối tượng cảm tình Đảng thuộc Đảng ủy KKTHP. 

Đồng chí Mai Xuân Hòa- Bí thư Đảng ủy KKTHP, Phó trưởng ban BQLKKTHP đã giao nhiệm vụ cho các Đảng viên mới tiếp tục trau dồi phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, phấn đấu trở thành Đảng viên chính thức.

Dưới đây là một số hình ảnh ý nghĩa của buổi Lễ:

Đảng viên mới Chi bộ Doanh nghiệp- Lao động 

Đảng viên mới Chi bộ Văn phòng- Tổ  chức

Đồng chí Mai Xuân Hòa- Bí thư Đảng ủy KKTHP, Phó trưởng ban BQLKKHP phát biểu chỉ đạo

Share:

vietinbank Namdinhvu Airtec