Lễ công bố QĐ thành lập các chi bộ trực thuộc Đảng bộ KKT Hải Phòng

Thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”; thực hiện chương trình công tác năm 2016 của Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng, ngày 01/8/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập 03 Chi bộ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài trong Khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Việt Tiến - Phó Trưởng ban Ban tổ chức Thành ủy, Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; các đồng chí chuyên viên các ban xây dựng Đảng của Thành uỷ, Ban tổ chức Thành ủy, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy... Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng có đồng chí Nguyễn Công Thành - Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế, các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, cấp ủy Chi bộ Công đoàn - Doanh nghiệp Khu kinh tế cùng các đồng chí đảng viên của Chi bộ Công đoàn - Doanh nghiệp Khu kinh tế Hải Phòng.


Quang cảnh buổi Lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Công Thành - Bí thư Đảng uỷ Khu kinh tế cho biết: Trong thời gian qua Đảng ủy tiếp tục triển khai và thực hiện tích cực Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Trọng tâm là công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động và phát triển đảng trong các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp, khu kinh tế. Thông qua công tác chuyên môn của Công đoàn Khu kinh tế và nhiệm vụ phát triển đảng viên của Chi bộ Công đoàn - Doanh nghiệp Khu kinh tế, Đảng uỷ từng bước tiếp cận tới các doanh nghiệp nước ngoài, chủ doanh nghiệp một cách hiệu quả. Đồng chí cũng nhấn mạnh mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của các Chi bộ mới trong thời gian tới: Một là, cần tập trung vào việc xây dựng nề nếp sinh hoạt Chi bộ, các chương trình hành động và thực hiện Nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên cho đúng Điều lệ Đảng, quy định của Ban chấp hành Trung ương và Thành ủy, Đảng ủy. Hai là, làm tốt công tác tư tưởng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng trong lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao về chuyên môn và công tác Đảng. Ba là, giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua, bám sát hướng dẫn nghiệp vụ đảng viên, bồi dưỡng nhận thức về công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng viên. Bốn là, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng chi bộ, chú trọng nhiệm vụ phát triển đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Công Thành - Bí thư Đảng uỷ Khu kinh tế phát biểu tại buổi Lễ

Theo Quyết định 171/QĐ-TW ngày 07 tháng 3 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp có vốn nước ngoài là hạt nhân chính trị lãnh đạo đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động nhà đầu tư nước ngoài, các thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác do điều lệ doanh nghiệp quy định (gọi chung là người quản lý doanh nghiệp) và người lao động chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động. Việc thành lập các Chi bộ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài trong Khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng có ý nghĩa, vai trò quan trọng nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp. Sự ra đời của các Chi bộ mới sẽ nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, mỗi đảng viên phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, giữ vững vai trò hạt nhân của chi bộ, đưa các doanh nghiệp ngày càng đi lên đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Các đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Đảng Ủy Khu kinh tế trao quyết định cho các Chi bộ

Thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư

Share:

vietinbank Namdinhvu Airtec