Văn bản số 2015/BQL-LĐ ngày 07/12/2015 về việc đảm bảo công tác an toàn lao động tại các DN, dự án trong các KCN, KKT

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động, sự cố mất an toàn lao động tại các dự án, công trình xây dựng, đơn vị khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng. Những vụ tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng này đã gây thiệt hại về người, tài sản và gây tâm lý lo sợ cho người lao động và người dân đang sinh sống gần các công trình hoặc hàng ngày tham gia giao thông. Nguyên nhân chủ yếu của các sự cố trên là do chủ đầu tư, tổ chức tư vấn thiết kế, giám sát và nhà thầu thi công xây dựng công trình chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng; ý thức chấp hành kỷ luật lao động của người lao động còn nhiều hạn chế...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 4376/UBND-VX ngày 02/12/2015, để kịp thời chấn chỉnh công tác an toàn lao động, ngăn ngừa khả năng xảy ra các sự cố nêu trên, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đề nghị các doanh nghiệp, dự án trong các khu công nghiệp, khu kinh tế; đặc biệt là các doanh nghiệp, dự án đang có nhà thầu thi công các công trình tại đơn vị mình nghiêm túc triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ


Vui lòng nhấn vào đây để tải văn bản số 2015/BQL-LĐ ngày 07/12/2015 về việc đảm bảo công tác an toàn lao động tại các doanh nghiệp, dự án trong các KCN, KKT

Share:

Dai Thang vietinbank Namdinhvu